(+45) 61 20 98 76
niels@tegnestuen07.dk

Byggetilladelser nær Herning, Silkeborg og Holstebro

Tegnestuen07 kan være behjælpelig med at optimere en bygning energimæssigt.

Byggetilladelse

Ansøgning om byggetilladelse

Tegnestuen07 tilbyder tegninger til myndigheder, håndtering af ansøgninger og myndighedskrav for at kunne opnå byggetilladelse. Lad os hjælpe dig med tegninger til byggetilladelser nær Herning, Silkeborg og Holstebro

Tegningsmaterialet til byggeansøgning behøver faktisk ikke være særligt detaljeret, så ansøgning bør indsendes tidligt i processen, så arbejdet med byggetegninger
foregår sideløbende med sagsbehandlingen hos myndighederne.
Sagsbehandlingstiden er i mange tilfælde 3-4 måneder, så er det byggeri med stram tidsplan, så skal arbejdet igangsættes hurtigst muligt.

Selve byggetilladelsen er kun første skridt på vejen til det færdige byggeri. Der skal indsamles dokumentation, afprøvninger, beregninger og energimærke som viser at det færdige byggeri opfylder de krav som stilles i byggetilladelsen.
Byggeriet skal være færdigmeldt hos kommunen før det må tages i brug, så indsamling af dokumentation skal startes allerede når byggeriet kommer ind i sin afsluttende fase.

Tegnestuen07 inddrager ingeniør og opstarter energiberegninger tidligt i processen, så det færdige byggeri kan bygges billigst muligt ift. styrke og konstruktioner, og sikrer optimering af isolering i bygningsdele og bedste valg af energitekniske installationer.

Til næsten alt byggeri skal der foreligge ingeniørberegninger som redegør for stabiliteten i bygningen som helhed. Det er faktisk ikke nok at have beregninger fra en f.eks. en spærleverandør, da de ikke ser bygningen som en helhed, men begrænser beregningerne til det leverede produkt.

Energiberegninger er et lille speciale i Tegnestuen07.
Er din bygning opvarmet over 5°C, så skal der foreligge en energiberegning. Vi ser energiberegningen som et arbejdsredskab, så du er sikret mest optimale konstruktioner ift. tykkelse og omkostninger i udførsel.
Der er forskel på om du laver en tilbygning eller en helt ny fritliggende bygning.
Tegnestuen07 rådgiver dig til bedst mulige løsning, uanset hvad dine planer er.

Kontakt os for hjælp med byggetilladelser nær Herning, Silkeborg og Holstebro

Kontakt Tegnestuen07 med dine tanker og ønsker, så processen kan sættes i gang.

Når først tanken om at lave ombygning, tilbygning eller nybygning er grundlagt, så vil man gerne have tilladelsen til at opstarte hurtigst muligt, det har vi fuld forståelse for.

Vi kan sørge for hele pakken, så du til sidst har en ibrugtagningstilladelse, og kun skal tænke på at komme godt på plads.

Vi hjælper gerne med tegninger til byggetilladelser. Kontakt os endelig for hjælp med byggetilladelser nær Herning, Silkeborg og Holstebro. Du kan ringe til 61 20 98 76 eller sende en mail niels@tegnestuen07.dk.