Energiberegning

Tegnestuen07 kan være behjælpelig med at optimere en bygning energimæssigt.

Vi tilbyder energiberegning

Energiberegning er en vigtig del i dokumentationen

Uanset om der skal laves en opvarmet tilbygning eller bygges helt nyt, så er energiberegning en vigtig del af den dokumentation, der skal udføres, når byggeriet skal færdigmeldes til kommunen, eller der skal udstedes et energimærke.

Dokumentation til tilbygninger

Tilbygninger vil typisk kræve en varmetabsramme, som er en mere forenklet beregning. Den redegør for konstruktionernes isoleringsevne og det samlede varmeforbrug.

Tilbygninger skal kun i meget særlige tilfælde energimærkes.

Dokumentation til opvarmede bygninger

Nybyggede enfamiliehuse, kontorer, lagerbygninger mv. der er opvarmede, vil kræve en energirammeberegning. Her skal tages højde for alle forhold, der kan påvirke bygningens samlede varmeforbrug, både de konstruktionsmæssige i gulv, væg og tag, samt tekniske anlæg som varmepumpe, ventilationsanlæg og evt. solcelleanlæg.

Hvis energirammeberegningen allerede opstartes i de indledende faser af skitsearbejdet eller myndighedsbehandlingen, så giver det er godt værktøj, som præcis angiver, hvad der er nødvendigt for at en bygning og de tekniske anlæg bedst og billigst opfylder kravene.

Hvad kan vi hjælpe med?

Tegnestuen07 kan være behjælpelig med at optimere en bygning energimæssigt, så ønsker om design og arkitektur, ikke påvirkes af de lovmæssige krav til varmeisolering og energiforbrug. Og ikke mindst, så kan alle nødvendige tiltag blive medregnet i den samlede byggepris, så der ikke kommer uventede udgifter i slutningen af byggeriet.

En anden del af energirammeberegningen og den kravspecifikation der udarbejdes, er kravet om indeklima og sikring af overophedning.

Bygningsreglementet stiller krav om, at der ved beregning skal eftervises, at de mest solbelastede rum ikke er for varme at opholde sig i. Byggestilen med store vinduer og næsten intet udhæng stiller krav til vinduer og glastyper, der skal dæmpe varmeindstrålingen. Alternativt skal der undersøges muligheder for udvendig solafskærmning i stedet, da almindelige persienner og gardiner er ikke altid nok.